Luyện tiếng anh qua VOA

VOA Special English

Luyện tiếng anh qua VOA có phần Caption (phụ đề) giúp các bạn vừa theo dõi được tin tức thế giới, vừa có thể luyện khả năng nghe tiếng anh của mình. Tin tức được cấp nhật hàng ngày về tình hình của thế giới. Các bạn có thể xem để cập nhật thông tin một cách nhanh chóng.

VOA60

Everyday Grammar: Zero Conditional

English in a Minute: Puppy Love

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »