1. PHÁT ÂM CHUẨN ANH – MỸ

a. Giới thiệu về Bảng chữ cái trong tiếng anh

 

b. Hướng dẫn tổng quát về phụ âm

c. Cách đọc 6 âm nổ /p/, /b/, /t/, /d/, /k/, /g/

d. Ngữ điệu tiếng anh

e. Cách nối vần trong tiếng anh – Linking sound

f. Sự khác nhau giữa giọng Anh – Mỹ 

BÀI ĐỌC THỰC HÀNH

Bài đọc 1 – 2- 3

Bài đọc 4

Bài đọc 5 – 6

Bài đọc 8 – 9

Bài đọc 10 – 11

Bài 12 – 13

Bài 14 – 15

Bài 16 – 17

2. BÀI GIẢNG TOEIC

Bài 1: Cách nhìn đuôi danh từ trong đề thi Toeic

Bài 2: Cách nhìn đuôi tính từ trong đề thi Toeic

Bài 3: Cách dùng mệnh đề tính từ | Mệnh đề quan hệ trong đề thi Toeic

Giải đề Test 9 câu 113 – Part 5

Giải đề Toeic Part 7 câu 149 – 150

Giải đề toeic Part 7 câu 161 – 163

Translate »