Mẫu bảng báo giá

mẫu bảng báo giá

Quý khách hàng tham khảo các mẫu bảng báo giá dưới đây:

BÁO GIÁ/

QUOTATION

Số/ No.:

Kính gửi/ Dear: Ban Giám Đốc/ Board of Directors

                            CÔNG TY………………………………..

Chúng tôi trân trọng gửi bảng báo giá này với những nội dung sau:

We sincere respect to send you this quotation with the following contents:

  1. Nội dung/ Contents

Đvt: đồng/ VND

STT

No.

Diễn giải

Description

Xuất xứ/

Origin

ĐVT/

Unit

SL/

Q.ty

Đơn giá/

Price

Thành tiền/

Amount

1

      

2

      

3

      

4

 

     

5

 

     

Cộng/ Subtotal

 

Giảm giá/ Discount

 

Thuế VAT 10%/ VAT 10%

 

Tổng cộng/ Total

 

Bằng chữ: ………………………………………………………………………………………………….

Amount in words: ………………………………………………………………………………………………….

Giá trên đã bao gồm thuế VAT./ The above prices have included VAT 10%.

  1. Thời gian giao hàng/ Time for delivery

………………………………………………………………………………………………….

  1. Địa điểm giao hàng/ Place to delivery

………………………………………………………………………………………………….

  1. Phương thức thanh toán/ Payment methods 

………………………………………………………………………………………………….

  1. Bảo hành/ Warranty

………………………………………………………………………………………………….

………………., ngày … tháng … năm …

                                                                                   ……………………, ……………………………………

 

CÔNG TY………………

……………………………………….

GIÁM ĐỐC/ DIRECTOR

……………………………….

Translate »