Biên - phiên dịch

Biên phiên dịch

Biên phiên dịch là từ viết tắt của biên dịch và phiên dịch. Đây là ngành đang được nhiều người quan tâm hiện nay.

Tuy nhiên nhiều người chưa hiểu rõ nên cho là giống nhau. Do vậy, bạn cần nắm rõ là hai hình thức thông dịch khác nhau. Chúng khác nhau về hình thức, cách thức cũng như phương pháp dịch từ tiếng này sang tiếng khác.

Biên dch (translation profession).

Đây là nghề chuyển tiếp từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác thông qua các cách gián tiếp. Ví dụ: chuyển dịch các loại ngôn ngữ nước ngoài trong các văn bản sang loại ngôn ngữ khác theo yêu cầu.

Trong nhiều trường hợp và ngữ cảnh thì Biên dịch được gọi là dịch thuật viên. Đôi khi dịch thuật tài liệu là cần thiết của thông dịch viên trong quá trình dịch thuật liên tiếp.

Dịch thuật kết hợp với giải thích và dịch thuật. Trình thông dịch phải kết xuất tài liệu ngôn ngữ nguồn sang ngôn ngữ đích. Dịch thuật thị giác thường xảy ra nhưng không độc quyền trong công tác tư pháp và y tế.

Dịch thuật song ngữ
Phiên dch (Interpreter).

Phiên dịch viên là người làm công việc phiên dịch. Nhiệm vụ của họ là chịu trách nhiệm thực hiện chuyển các ngôn ngữ văn bản, tài liệu, giấy tờ. Ví dụ như ở cơ quan, công ty từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác. 

Biên phiên dịch
Phiên dịch gồm có hai dạng phổ biến là phiên dịch nói và phiên dịch viết.
Biên phiên dịch

Phiên dịch nói là việc chuyển đổi ngôn ngữ trực tiếp mà không có nhiều thời gian để suy nghĩ và phân tích.

Do đó, việc đòi hỏi trình độ và kỹ năng của ứng viên đòi hỏi gắt gao hơn. Có nhiều hình thức phiên dịch nói. Ví dụ như phiên dịch sự kiện, MC sự kiện song ngữ, dịch cabin, các buổi gặp gỡ đối tác… 

Phiên dch nói có hai hình thức chủ yếu hiện nay là dịch đồng thờidịch đuổi.

  • Dch đồng thi: Đây là hình thức phiên dch phổ biến trong các hội nghị, sự kiện song ngữ.
  • Dch đui: Còn được biết đến với một cái tên khác là dịch Cabin. Hình thức dịch này khiến bạn vừa nghe, vừa ghi tóm tắt lại ý chính của đoạn hội thoại, đoạn phát biểu đồng thời nhanh chóng dịch sang ngôn ngữ khác.

Phiên dch viết chịu trách nhiệm chuyển đổi các văn bản giấy tờ từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác.

POS ENGLISH
Translate »